Dzisiaj jest: 21 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

 

Polish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl

Franczyza Florand info

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Charakterystyka

Florand - kupuj kwiaty od najlepszych ogrodników, sprzedawaj do najlepszych kwiaciarni.

Nie masz pomysłu na dochodowy biznes? Sięgnij po sprawdzony i skuteczny pomysł na prowadzenie nowoczesnej hurtowni kwiatów w systemie franczyzowym Florand! Skorzystaj z doświadczenia specjalistów, a szybko się dowiesz, co dobry sprzedawca kwiatów wiedzieć powinien.

Wszystko zaczęło się od pasji do kwiatów i tradycji rodzinnych. Firma Florand powstała w roku 1996, zajmuje się przede wszystkim sprzedażą hurtową roślin i kwiatów. Hurtownia kwiatów Florand to obecnie jedna placówka własna dostarczająca regularnie kwiaty do ponad 100 kwiaciarni w regionie.

Hurtownia kwiatów Florand to coś więcej, niż miejsce sprzedaży kwiatów. Mamy ambicje oferować naszym Klientom innowacyjne produkty i usługi florystyczne, które w pełni zaspokoją ich potrzeby.

Filozofia kontaktów handlowych XXI wieku przekracza sferę wymiernych korzyści materialnych i aspiruje do sfery zapewniania Klientom satysfakcji, oraz podwyższania komfortu ich życia. Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowego i sprawnego serwisu florystom.

Wymagania

Kryteria przyjęcia do systemu franczyzowego FLORAND:
• akceptacja celów i zasad działania systemu FLORAND zapisanych w umowie franczyzowej i w podręczniku operacyjnym systemu;
• dysponowanie odpowiednią lokalizacją (w pierwszej fazie budowy sieci franczyzowej brane pod uwagę są hurtownie już działające, w kolejnych miesiącach, po zakończeniu pilotażu Franczyzodawca rozpocznie rekrutację Franczyzobiorców dla hurtowni nowopowstałych):
- powierzchnia lokalu optymalnie od. 50 m² wzwyż w zależności od wariantu lokalizacyjnego i formatu działalności,
- tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (zawarta umowa najmu) na okres min. 5 lat;
• środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z opłatą wstępną oraz kosztami remontów i adaptacji wyposażenia hurtowni do standardów systemu FLORAND;
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej (jako osoba fizyczna lub w formie spółki osobowej albo kapitałowej), względnie gotowość do jej założenia;
• gotowość do osobistego zaangażowania się w prowadzenie hurtowni, chęć podnoszenia jakości obsługi Klientów oraz umiejętność bacznej obserwacji zapotrzebowania na zmiany służące uatrakcyjnianiu oferty hurtowni;
• doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
• doświadczenie w branży florystycznej (mile widziane);
• zdolności menadżerskie.

Korzyści

Dzięki umowie franczyzowej Franczyzobiorca uzyska wieloletnie (5 lat z możliwością dalszego przedłużenia) prawo do działania na rynku pod marką FLORAND, zapewniając sobie w ten sposób następujące korzyści z przystąpienia do sieci:
• funkcjonowanie pod marką FLORAND, dobrze kojarzoną przez Klientów, wspomaganą szeregiem działań reklamowych, marketingowych i relacji z mediami;
• przekazanie w pełni sprawdzonej koncepcji wizualnej hurtowni, zapewniającej komfort i wygodę Klientów, rozpoznawalność marki w rosnącym otoczeniu konkurencyjnym, a co za tym idzie odpowiedni poziom obrotów;
• stały transfer know–how operacyjnego, związany z realizacją indywidualnie opracowanych dla każdej hurtowni planów sprzedaży, gwarantujących osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu marży;
• korzystanie z siły zakupowej GRUPY FLORYSTYCZNEJ FLORAND, atrakcyjne warunki handlowe, cenowe, promocyjne, dostęp do promocji regionalnych, jak i lokalnych;
• uczestnictwo w centralnie zorganizowanych akcjach promocyjnych i reklamowych, na taką skalę, na którą samodzielnie działający przedsiębiorca prowadzący hurtownię nie mógłby sobie pozwolić;
• dostęp do szkoleń, wiedzy i kompetencji na bieżąco pogłębiających wiedzę zawodową, jak i obszary doskonalące umiejętności biznesowe – obsługa Klienta, zarządzanie asortymentem;
• racjonalizacja metod finansowania bieżącej działalności hurtowni, jak i jej działalności inwestycyjnej poprzez dostęp do zróżnicowanych narzędzi finansowych, ograniczających koszty i ryzyko prowadzonej działalności w postaci atrakcyjnego kredytu kupieckiego;
• redukcja kosztów, wynikająca zarówno z zastosowania się do instrukcji zawartych Podręczniku Operacyjnym Systemu FLORAND, jak i ze względu na niższe dla uczestników systemu koszty usług związanych z bieżącą działalnością hurtowni;
• otrzymanie gwarantowanej wyłączności terytorialnej (na ustalonym terenie nie powstanie inna hurtownia sieci FLORAND);
• stabilność działania – na podstawie zapisów umowy franczyzowej, zawieranej na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Opłaty

Opłata wstępna

Wstępna opłata franczyzowa w zamian za przystąpienia hurtowni Franczyzobiorcy do systemu FLORAND wynosi 35 tys. złotych netto (z tego 10 000 zł to opłata licencyjna a 25 000 zł to ryczałtowa opłata za wdrożenie systemu, pakiet brandingowy, szkolenia oraz bezpośrednia pomoc w pierwszych tygodniach działalności hurtowni). Jest to jednorazowa opłata, uiszczana przez Franczyzobiorcę po podpisaniu umowy franczyzowej. Opłata wstępna może zostać rozłożona na raty. W zamian za opłatę wstępną Franczyzobiorca otrzymuje:
• Możliwość korzystania ze sprawdzonego know-how dotyczącego prowadzenia hurtowni FLORAND.
• Pakiet brandingowy – obejmujący kompleksową zmianę wizualizacji hurtowni oraz niektórych elementów jej planogramu, dopasowujący jej wygląd do pozostałych placówek sieci: nośniki reklamy zewnętrznej, oklein witryn oraz aranżacji miejsc ekspozycji i informacji w hurtowni.
• Instalację lub rekonfigurację sprzętu i oprogramowania hurtowni umożliwiającą jej przyłączenie do systemu informatycznego FLORAND, aby w pełni korzystać ze wszystkich składników wiedzy operacyjnej zarządzania hurtownią.
• Pakiet działań promocyjno – marketingowych obejmujących wsparcie w postaci materiałów informacyjnych i ich dystrybucji w pierwszych tygodniach funkcjonowania franczyzowej hurtowni, po jej adaptacji do standardów FLORAND.
• Pakiet szkoleń wstępnych – obejmujący wszystkie zagadnienia związane z adaptacją hurtowni w ramach sieci FLORAND oraz optymalną organizacją jej funkcjonowania.
• Bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu Franczyzodawcy w pierwszych tygodniach wdrożenia systemu franczyzowego FLORAND w hurtowni Franczyzobiorcy.

Opłaty bieżące

Opłaty bieżące są jedyną formą kosztów miesięcznych w modelu finansowym Franczyzobiorcy, których wysokość wynosi:
o Opłata administracyjna – w wysokości 1% miesięcznie od osiągniętej przez hurtownię w danym miesiącu wartości sprzedaży netto.
o Fundusz marketingowy – w wysokości 1% miesięcznie od osiągniętej przez hurtownię w danym miesiącu wartości sprzedaży netto.

ROZLICZENIE OPŁAT LICENCYJNYCH W OKRESIE PILOTAŻU PROJEKTU BUDOWY SIECI FRANCZYZOWEJ FLORAND
Dla pierwszych trzech Franczyzobiorców, którzy przystąpią do systemu franczyzowego FLORAND opłata licencyjna wynosi 5000 zł netto. Natomiast opłata zryczałtowana za wdrożenie systemu w kwocie 25 000 zł netto zostaje zniesiona. W zamian Franczyzobiorca pokryje niezbędne (wcześniej ustalone) koszty dostosowujące hurtownię do wymogów wizualnych i technicznych sieci.

Pozostałe nakłady inwestycyjne

Przystąpienie hurtowni dotychczas funkcjonującej do systemu FLORAND łączy się z koniecznością jej adaptacji do standardów obowiązujących w sieci, niosąc za sobą (poza opłatą wstępną) koszty, które określane są indywidualnie w zależności od potrzeb danej hurtowni, jak i możliwości finansowych Franczyzobiorcy. Koszty te obejmują:
• prace remontowe i adaptacyjne lokalu, w którym znajduje się hurtownia (ustalane indywidualnie),
• zakup dodatkowego wyposażenia hurtowni w celu dopasowania jej infrastruktury do standardów obowiązujących w sieci FLORAND (ustalane indywidualnie).
Ostateczna wysokość nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Franczyzobiorcę jest wynikiem stanu posiadania dotychczasowej infrastruktury, jak i możliwości jej zaadoptowania do standardów systemu FLORAND. Nakłady te są ponoszone przez Franczyzobiorcę w ustalonym przez obie strony, dogodnym terminie dostosowawczym, wyznaczonym możliwościami finansowymi Franczyzobiorcy, jak i pilnością przeprowadzenia zmian.

Model finansowy franczyzowej hurtowni Florand

Ze względu na znaczną różnorodność hurtowni kwiatów i otoczenia, w którym działają nie jest możliwe podanie uniwersalnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty operacyjne, zysk i okres zwrotu z inwestycji do momentu, gdy dla wytypowanej lokalizacji nie powstanie indywidualnie przygotowany model finansowy zawierający przede wszystkim:
• początkowe nakłady inwestycyjne,
• średnią miesięczną wartość obrotu,
• wartość marży,
• średnią miesięczną wartość zapasów,
• koszty działalności operacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje,
• rachunek wyników,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• zysk przed opodatkowaniem,
• zobowiązania podatkowe,
• zysk po opodatkowaniu.
Przygotowany indywidualnie model finansowy Franczyzobiorca będzie mógł porównać w stosunku do obecnie osiąganych wyników, aby na tej podstawie wymiernie ocenić jakość i atrakcyjność przygotowanej oferty franczyzowej systemu FLORAND.

Ostatnio zmieniany piątek, 27 kwiecień 2012 16:08
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl