Dzisiaj jest: 12 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian

 

Polish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl
Abonament RTV Abonament RTV firma.egospodarka.pl

Abonament rtv w kwiaciarni

Rate this item
(2 votes)

Każda firma i instytucja posiadająca odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne zobowiązana jest do ich rejestracji w terminie 14 dni od daty nabycia i regularnego płacenia opłaty abonamentowej. Zgodnie z art.2 ust. 4 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. W przypadku użytkowania samochodów w leasingu, podmiotem zobowiązanym do rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych jest leasingobiorca, ponieważ to on jest posiadaczem odbiorników radiofonicznych chyba, że umowa z leasingodawcą stanowi inaczej.

Firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia (będące własnością pracownika). Jeśli pracownik w miejscu pracy używa swojego odbiornika rtv - na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych rtv. Od tego obowiązku nie zwalnia pracownika fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv w miejscu zamieszkania (zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Taki odbiorniki również pracownik powinien zarejestrować w urzędzie pocztowym.

Rejestracja odbiorników rtv 

Każdy odbiornik radiowy i telewizyjny powinien być zarejestrowany w ciągu 14 dni od jego nabycia. Rejestracji dokonuje się w urzędzie pocztowym właściwym dla siedziby firmy lub za pośrednictwem internetu na stronie www.poczta-polska.pl.

Wysokość opłat

Za każdą parę odbiorników (radiowy i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą tzw. radiowo-telewizyjną. Gdy liczba odbiorników radiowych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych, wówczas za odbiorniki radiowe przewyższające liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłaty jak za używanie odbiornika radiowego. Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana corocznie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Abonament a opłaty za telewizję kablową, satelitarną i platformy cyfrowe

Opłata za telewizję kablową, satelitarną oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy.

Upoważnienie do kontroli

Poczta Poiska SA jest uprawniona i zobowiązana jako operator publiczny do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników rtv, przeprowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej SA. W przypadku kontroli, przedsiębiorca powinien okazać dowód zarejestrowania odbiorników rtv, na podstawie którego kontrolerzy stwierdzą wykonanie obowiązku rejestracji odbiorników rtv. Kontrolowany powinien udostępnić pomieszczenia oraz ewentualnie stosowną dokumentację, celem ustalenia przez kontrolerów liczby użytkowanych odbiorników rtv. Ustalenie, czy odbiorniki znajdują się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, może zostać dokonane w drodze bezpośredniego sprawdzenia technicznej możliwości dostosowania do odbioru lub ewentualnie z różnych przyczyn nie jest to możliwej w drodze oświadczenia osoby uczestniczącej w kontroli.

Kara za niezarejestrowany odbiornik

Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych).

Wszelkie informacje dotyczące zagadnień związanych z abonamentem rtv (stawki opłat, prawne, wydruki formularzy, itp.) są w urzędach pocztowych oraz na stronie (w zakładce usługi, abonament rtv), jak również na stronie Krajowej Rady Radiofonii Telewizji (KRRiT).

Andrzej Dąbrowski

Konsultant w biznesie florystycznym

konsultant-300x150lubie-to

 

Zapraszam na mój fanpage na Facebooku KONSULTANT W BIZNESIE FLORYSTYCZNYM, gdzie znajdziecie aktualne informacje z branży kwiatowej, oraz wiele innych artykułów ciekawych dla florystów. Jeżeli polubicie ten profil to na bieżąco będziecie informowani o aktualnościach ważnych dla florystów, szczególnie z zakresu prowadzenia firmy. Jestem przekonany, że regularne czerpanie wiedzy z polecanych przeze mnie artykułów i wdrażanie w życie proponowanych rozwiazań przyczyni się do rozkwitu Waszych biznesów florystycznych.

W przypadku wykorzystania tekstów oraz fotografii uprzejmie proszę o podanie źródła – GRUPA FLORYSTYCZNA FLORAND oraz o przesłanie informacji oraz linku do strony na adres:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Źródło informacji: www.poczta-polska.pl.

Last modified on Monday, 14 October 2013 16:50
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl