Dzisiaj jest: 30 Czerwiec 2022    |    Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

 

Polish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl

Pojazdy ciężarowe w kwiaciarni

Rate this item
(1 Vote)

Jeżeli w swojej działalności gospodarczej używasz pojazdów, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych i chcesz zachować możliwość odliczania podatku VAT z paliw i innych wydatków przeznaczonych na te pojazdy, musisz najpóźniej do końca czerwca 2014 r. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne potwierdzające, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art.86a ust.9 pkt.1 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) VAT-1a. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w okręgowej stacji kontroli pojazdów przed 1 lipca 2014 r.

Dodatkowe badanie techniczne oraz zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r.

W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie „nowego" dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014 r.

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.

Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

Last modified on Monday, 30 June 2014 10:42
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl