Dzisiaj jest: 29 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

 

Polish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian
× Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl

Polityka Ekologiczna

 • 19 March 2012
 • Written by 
 • Print
 • Grupa Florystyczna Florand (GFF) analizuje ekologiczny aspekt procesów biznesowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa i dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  GFF, w związku z prowadzoną działalnością, nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne, jednak niektóre obszary działania firmy mogą przyczyniać się do jego degradacji. Główne czynniki, które na to wpływają to: zużycie energii (przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu), zużycie papieru i wody (przyczynia się do zużycia bogactw naturalnych) oraz korzystanie z samochodów służbowych i innych środków transportu (przyczynia się do zanieczyszczania powietrza). Pośredni wpływ przedsiębiorstwa jest trudniejszy do określenia – może on być związany z decyzjami inwestycyjnymi, przejazdami pracowników oraz decyzjami zakupowymi.

  Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby wszelkie sfery działalności przedsiębiorstwa i związane z nią czynności administracyjne były prowadzone w sposób pozwalający jak najbardziej ograniczyć działania i procesy wywierające negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  Ramy kontroli

  1. Strategia GFF dotycząca środowiska naturalnego ma być częścią procesu biznesowego. Cele związane z ochroną środowiska mają być dokładnie zdefiniowane, aby w oparciu o zidentyfikowane problemy ekologiczne zapewnić stałą poprawę w tym zakresie.
  2. Przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych i wymogów regulacyjnych stanowi wyłącznie minimum wymagań - w przypadkach, gdy istnieje taka możliwość, należy wykraczać poza nie.
  3. Polityki, procedury i procesy podlegają niezależnej weryfikacji z zewnątrz przez audytora.

  Ogólny zakres polityki

  1. Kierując się zasadami dobrych praktyk i odpowiedzialności biznesu, GFF wdraża ekologiczną strategię oraz wyznacza sobie w tej dziedzinie konkretne cele i priorytety.
  2. Cele są regularnie poddawane weryfikacji, aby zapewnić ich adekwatność i powodzenie w ich realizacji.
  3. Spółka zobowiązuje się do dbania o następujące czynniki:

  Świadomość

   Informowanie pracowników o wpływie GFF na środowisko naturalne.
   Uważne uwzględnianie kwestii ekologicznych podczas podejmowania decyzji, planowania czy kontroli pracy.
   Zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z polityką ekologiczną przedsiębiorstwa i zapewnianie w tym celu odpowiednich szkoleń i edukacji.
   Informowanie obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych o ekologicznych standardach obowiązujących w GFF oraz wymogach, jakie mają spełniać produkty i usługi oferowane firmie przez podwykonawców.

  Oszczędność energii

   Oszczędzanie energii, w tym elektryczności, paliwa stosowanego w transporcie i opału do ogrzewania. Ograniczanie zużycia surowców i produkcji odpadów oraz zarządzanie nimi.
   Współpraca z dostawcami w zakresie opłacalnego i ekologicznego zarządzania łańcuchem dostaw oraz promowania wykorzystywania produktów i materiałów nie naruszających równowagi ekologicznej.
   Ograniczanie ilości materiałów biurowych i papieru używanych na wszystkich etapach działalności oraz w obszarach, w których jest taka możliwość, ponowne wykorzystanie papieru, w tym stosowanie procesów niszczenia i recyclingu papieru.
   Oszczędne zużywanie wody oraz kontrola zużycia wszelkiego typu produktów konsumpcyjnych.

  Kontrola emisji zanieczyszczeń

   W miarę możliwości unikanie lub ograniczanie stosowania niebezpiecznych substancji.
   Odpowiedzialne polityki dotyczące zakupów i użytkowania pojazdów.

  Ekologiczne zarządzanie

   Uwzględnianie kwestii ekologii podczas wszystkich decyzji i działań, takich jak decyzje zakupowe czy projektowanie nowych usług.
   Zachęcanie partnerów biznesowych do uwzględniania kwestii ekologicznych.

  Role i odpowiedzialność

  Ostateczna odpowiedzialność za powyższe kwestie spoczywa na zarządzających firmą, których powinnością jest zapewnienie odpowiednich środków i wsparcia dla realizacji tych założeń.

  × Uwaga! Serwis florand nie jest już atkualizowany, zapraszamy na naszą nową stronę wsparcieflorystow.pl