Dzisiaj jest: 12 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian

 

Polish Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian
Andrzej Dąbrowski

Andrzej Dąbrowski

  • 07 November 2013

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas wielkimi krokami. Nasze domy wypełnią piękne kwiaty, stroiki, a pachnąca choinka ozdobiona kolorowymi świecidełkami wprawi wszystkich w wyśmienity nastrój.

  • 17 January 2013

17 stycznia 2013 r. zniesiono obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed zmianami w Kodeksie Pracy każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą miał obowiązek zawiadomić o tym na piśmie, w ciągu 30 dni, okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Obowiązek ten ciążył również na przedsiębiorcach zmieniających miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a jego niedopełnienie wiązało się z karami finansowymi nawet do 30 tys. zł.

  • 14 October 2013

Każda firma i instytucja posiadająca odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne zobowiązana jest do ich rejestracji w terminie 14 dni od daty nabycia i regularnego płacenia opłaty abonamentowej. Zgodnie z art.2 ust. 4 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. W przypadku użytkowania samochodów w leasingu, podmiotem zobowiązanym do rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych jest leasingobiorca, ponieważ to on jest posiadaczem odbiorników radiofonicznych chyba, że umowa z leasingodawcą stanowi inaczej.