Informacje o sprzedającym

Za zgodność z dyrektywą Omnibus wchodzącą w życie od stycznia 2023.

Nazwa

Florand Monika i Andrzej Dąbrowscy S.C.

Adres

Bożejowice 1c
59-700 Bolesławiec

Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Numer NIP

6121360812

Numer REGON

230363865

Dane kontaktowe:

Numer telefonu:

757897772

Adres e-mail

biuro@florand.com.pl